Jo Hermann

Født 1961, opvokset i København og bosat på Fyn siden 1992. Jo Hermann er cand.mag. i latin og dansk, og i KEJSERENS KLARSYN giver hun en personlig fortolkning af en virkelig historie fra antikken, hun stødte på som studerende og ikke kunne glemme igen.

Hovedparten af bogen er skrevet i Rom, takket være ophold på Det Danske Institut og i BG Fondens lejlighed Biroma. Statens Kunstfond og Kunstrådet har også støttet arbejdet med bogen.

Jo Hermann har tidligere skrevet romanerne UNDER TØJET og HOS HADES samt novellesamlingen IDYL! Hun er desuden forfatter til en række fagbøger, bl.a. en latinsk grammatik og den interaktive tekstsamling E-LATIN.DK.

Pressefoto
Hjemmeside
Rejsebreve fra Rom
 

Jimbut (Jun Feng)

Født 1965 i Shanghai, hvor Jun Feng i 1980'erne blev kendt som undergrundsdigter under navnet Jimt. Da politiet forbød Jimt at skrive, tilføjede han stavelsen "bu", der betyder "ikke".

Politiets chikane var medvir-
kende til, at han søgte optagelse i et buddhistisk kloster langt fra Shanghai og i 1989 vandrede illegalt gennem Burma til et kloster i Thailand. Under en senere rejse blev han fængslet i Laos pga. pasproblemer, og herfra kom han til Danmark som konventionsflygtning i 1992.

Jun Feng er mag.art. i filosofi, og han har blandt andet oversat flere af Søren Kierkegaards værker til kinesisk. På dansk har han skrevet den selvbiografiske roman TIDEN ER TIL FEST, som han fik svensk PEN's Tucholskypris for, samt digtsamlingerne MOD NORD og AT LEVE I EN FORTÆLLING.

Pressefoto
Hjemmeside
Kronik i Politiken om Kina